نمونه کد های ussd به فروش رفته

نمونه کد های ussd ای نوتی

نمونه کد های ussd به فروش رفته در آی نوتی:

کد های بی واسطه:

نمونه کاربرد کد ussd در اپلیکیشن (وبسرویس دار#206206*6655* اپلیکیشن زینگ

    نمونه کاربرد کد ussd در پزشکی     # 115*6655*  

    نمونه کاربرد کد ussd وب سرویس دار برای فروش اینترنت ایرانسل:   #123450*6655*

    نمونه کاربرد کد ussd در بیمه ایران :  #5566*6655*

    نمونه کاربرد کد ussd در بیمه پاسارگاد: #92020*6655*

نمونه کاربرد کد ussd در بیمه کوثر: #20*6655*

نمونه کاربرد کد ussd در دانشگاه علوم پزشکی آبادان (نوبت دهی): #1111*6655*

نمونه کاربرد کد ussd در دانشگاه علوم پزشکی دزفول (نوبت دهی): #1010*6655*

کد های بت واسطه:

نمونه کاربرد کد ussd با واسطه : #3600*1*6655*

نمونه کاربرد کد ussd با واسطه در هیئت امام حسن مجتبی(ع) تهران : #7272114*1*6655*

نمونه کاربرد کد ussd با واسطه در موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع): #110113*6655*

برای دریافت نمونه کد های بیشتر با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید.

کلمات کلیدی:نمونه کد های ussd , نمونه کد های ussd به فروش رفته ای نوتی , نمونه کد های ussd ای نوتی , نمونه کد های یو اس اس دی ای نوتی , نمونه کد های یو اس اس دی به فروش رفته ای نوتی . نمونه کد های ussd آی نوتی نمونه کد های ussd به فروش رفته در ای نوتی ***برای دریافت تخیفات ویژه با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید*** و سوالات خود را مطرح کنید.

برچسب ها

نمونه کد های ussd , نمونه کد ussd , نمونه کد های ussd به فروش رفته , نمونه کد های ussd به فروش رفته ای نوتی , نمونه کد های ussd به فروش رفته آی نوتی , نمونه کد های یو اس اس دی , نمونه کد های یو اس اس دی به فروش رفته , نمونه کد های یو اس اس دی به فروش رفته ای نوتی , نمونه کد های یو اس اس دی به فروش رفته آی نوتی , خرید کد سه رقمی ussd