جهت مشاهده مجوز های شرکت آی نوتی روی لینک زیر کلیک کنید.

https://inoti.com/MoreAbout/License.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.