برای ثبت شکایات,انتقادات،پیشنهادات خود می توانید از کادر زیر در قسمت کامنت متن شکایات خود را نوشته و در حداکثر24 ساعت برسی و نتیجه اعلام خواهد شد.